20 มิถุนายน 2552

ลีซาน (Yi San) จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (อวสาน)

ปลายศตวรรษที่สิบแปดรัชสมัยของ พระเจ้าจองโจ(ลีซาน) พระราชาลำดับที่ยี่สิบสองของราชวงศ์โชซอน ซึ่งในประวัติศาสตร์ห้าร้อยปีของราชวงศ์โชซอน พระเจ้าจองโจนับว่าทรงเป็นพระราชาที่ทรงประสบมรสุมและปัญหาต่าง ๆ มากที่สุดพระองค์หนึ่ง แต่ด้วยความที่พระองค์ทรงมีปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะทำให้ประชาชนของพระองค์มี ชีวิตที่ดีขึ้น พระองค์จึงทรงพยายามที่จะการปฏิรูปและปรับปรุงประเทศชาติในด้านต่างๆ ทั้งในด้านการปกครอง พระองค์ทรงสลายความบาดหมางของกลุ่มอิทธิพลต่าง ๆ ที่สั่งสมมานานนับร้อยปีลงได้ ทางด้านเศรษฐกิจ พระเจ้าจองโจก็ทรงบุกเบิกเศรษฐกิจแนวใหม่ ซึ่งนับว่าแปลกใหม่ในศตวรรษที่สิบแปด หรือแม้แต่ในเรื่องของการศึกสงคราม พระเจ้าจองโจทรงสร้างความแข็งแกร่งเกรียงไกรให้กับกองทัพ สร้างความเป็นปึกแผ่นให้ชาติบ้านเมืองเป็นและด้วยความที่พระองค์ทรงเป็นพระ ราชาที่มีความคิดก้าวหน้า อีกทั้งทรงเป็นพระราชาผู้ปกครองอาณาจักรด้วยความโอบอ้อมอารี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทรงใช้หลักประชาธิปไตยในการปกครองประชาชนของพระองค์ จึงทำให้พระองค์กลายมาเป็นพระราชาที่ได้รับการสรรเสริญว่าเป็นพระราชาที่ เป็นที่รักของราษฎร์มากที่สุดพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์เกาหลี
พบเรื่อง ราวเส้นทางแห่งการก้าวสู่การเป็นพระราชาผู้ที่รักแห่งปวงชน และซาบซึ้งใจไปกับความรักระหว่างพระองค์กับนางกำนัล ซองซงยอน หญิงสาวผู้อยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจและมีส่วนทำให้ลีซานก้าวสู่ความเป็นใหญ่ จนได้รับการขนานนามจากประชาชนว่า “จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน"
ลีซาน 1/1
ลีซาน 1/2
ลีซาน 2/1
ลีซาน 2/2
ลีซาน 3/1
ลีซาน 3/2
ลีซาน 4/1
ลีซาน 4/2
ลีซาน 4/3
ลีซาน 5/1
ลีซาน 5/2
ลีซาน 5/3
ลีซาน 6/1
ลีซาน 6/2
ลีซาน 6/3
ลีซาน 7/1
ลีซาน 7/2
ลีซาน 7/3
ลีซาน 8/1
ลีซาน 8/2
ลีซาน 8/3
ลีซาน 9/1
ลีซาน 9/2
ลีซาน 9/3
ลีซาน 10/1
ลีซาน 10/2
ลีซาน 10/3
ลีซาน 11/1
ลีซาน 11/2
ลีซาน 11/3
ลีซาน 12/1
ลีซาน 12/2
ลีซาน 12/3
ลีซาน 13/1
ลีซาน 13/2
ลีซาน 13/3
ลีซาน 14/1
ลีซาน 14/2
ลีซาน 14/3
ลีซาน 15/1
ลีซาน 15/2
ลีซาน 15/3
ลีซาน 16/1
ลีซาน 16/2
ลีซาน 16/3
ลีซาน 17/1
ลีซาน 17/2
ลีซาน 17/3
ลีซาน 18/1
ลีซาน 18/2
ลีซาน 18/3
ลีซาน 19/1
ลีซาน 19/2
ตอนที่ 20/1
ตอนที่ 20/2
ตอนที่ 21/1
ตอนที่ 21/2
ตอนที่ 22/1
ตอนที่ 22/2
ตอนที่ 23/1
ตอนที่ 23/2
ตอนที่ 24/1
ตอนที่ 24/2
ตอนที่ 25/1
ตอนที่ 25/2
ตอนที่ 26/1
ตอนที่ 26/2
ตอนที่ 27/1
ตอนที่ 27/2
ตอนที่ 28/1
ตอนที่ 28/2
ตอนที่ 29/1
ตอนที่ 29/2
ตอนที่ 30/1
ตอนที่ 30/2
ตอน 31/1
ตอน 31/2
ตอน 32/1
ตอน 32/2
ตอน 33/1
ตอน 33/2
ตอน 34/1
ตอน 34/2
ตอน 35/1
ตอน 35/2
ตอน 36/1
ตอน 36/2
ตอน 37/1
ตอน 37/2
ตอน 38/1
ตอน 38/2
ตอน 39/1
ตอน 39/2
ตอน 40/1
ตอน 40/2
จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 41/1
จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 41/2
จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 42/1
จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 42/2
จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 43/1
จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 43/2
จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 44/1
จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 44/2
จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 45/1
จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 45/2
จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 46/1
จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 46/2
จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 47/1
จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 47/2
จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 48/1
จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 48/2
จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 49/1
จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 49/2
จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 50/1
จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 50/2
จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 51/2
จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 52/1
จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 52/2
จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 53/1
จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 53/2
จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 54/1
จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 54/2
จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 55/1
จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 55/2
จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 56/1
จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 56/2
จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 57/1
จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 57/2
Yi San 58/1
Yi San 58/2
Yi San 59/1
Yi San 59/2
Yi San 60/1
Yi San 60/2
ตอนที่ 58/1
ตอนที่ 58/2
ตอนที่ 59/1
ตอนที่ 59/2
ตอนที่ 60/1
ตอนที่ 60/2
ตอนที่ 61/1
ตอนที่ 61/2
ตอนที่ 62/1
ตอนที่ 62/2
ตอนที่ 63/1
ตอนที่ 63/2
ตอนที่ 64/1
ตอนที่ 64/2
ตอนที่ 65/1
ตอนที่ 65/2
ตอนที่ 66/1
ตอนที่ 66/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 67/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 67/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 68/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 68/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 69/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 69/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 70/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 70/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 71/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 71/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 72/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 72/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 73/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 73/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 74/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 74/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 75/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 75/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 76/1
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 76/2
ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ตอนที่ 77/1
ขอบคุณสำหรับเว็บไซต์ดีๆที่นำมาเผยแพร่ครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น